İaido  (居合道 Iaido), iai (居合), modern bir japon savaş sanatıdır.

İaido kılıcın kınından akıcı ve kontrollü br şekilde çekilerek rakibin kesilmesi, kanın silkelenmesi, ve kılıcın kına geri sokulması üzerinde yoğunlaşan bir Japon Kılıç sanatıdır.

Başlangıç seviyesindeki iaidocular Sensei’nin (öğreten kişi, öğretmen) öğretme metoduna göre değişkenlik göstererek tahta bir kılıç ile (bokken) ile başlasa da genellikle keskin olmayan bir antrenman kılıcı olan iaito kullanılır. Bazı deneyimli iaidocular shinken adı verilen keskin bir kılıç da kullanabilir.

İaido yapan kişilere genellikle iaidoka denir.

 

 

İaido terimi 1932’de ortaya çıkmıştır ve 居 (i), 合 (ai), ve 道 (dō) kanjilerinden oluşur. İlk iki kanjiden oluşan iai (居合) kelimesinin kökeninin kabaca her an uyanık olup hemen karşılık vermek olarak çevrilebilecek  “Tsune ni ite, kyū ni awasu” (常に居て、急に合わす) deyiminden geldiği düşünülmektedir. İai’daki öncelikli vurgu bu sebeple psikolojik olarak o an orada varolma durumu üzerinde durmaktadır (居: i varolmak). İkinci vurgu ise kılıcı çekmek ve ani saldırıya olabildiğince hızlı karşılık vermek üzerinedir  (合: au karşılaşmak, buluşmak, birleşmek).

Son karakter 道, (dou) ise Türkçeye yol ”öğreti” olarak çevrilebilir. İaidoyu kendi dilimiz Türkçeye varoluş ile uyum yolu olarak çevirebiliriz. Bu terim Nakayama Hokudo tarafından popülerleştirilmiştir.

Bu terim sanat anlamına gelen -jutsu son ekinin savaş sanatlarının felsefi ve ruhani yönünü vurgulamak için -do son eki ile değiştirilmesi eğiliminin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.