Jodo kılıca karşı sopa ile karşı koyulan ”çok eski bir Samuray öğretisine dayanan” Japon savaş sanatı disiplinidir. Jodo, ‘jo’ ve ‘do’ sözcüklerinden oluşur. ‘Jo’, çalışmalarda kullanılan 1.28 cm boyundaki özel sopa, ‘do’ ise öğreti anlamına gelir.

Jodo’nun asıl niyet veya amacı, rakibi saldırmadan yenmekte yatar. Ruhu rakibi yaralamak değildir, ancak teknikleri faydalı kılmak, böylelikle de silahın gerçek becerisini kanıtlamaktır. Bu ruhun anlamı savaş görüntüsünün normal anlayışının dışında yatar.