Kendo, Japonya kökenli olan bir Japon Savaş Sanatıdır. (Uzak Doğu Kılıç kullanma sanatı)  Kılıç anlamına gelen ken ile yol ”öğreti” anlamına gelen do kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Kenjutsu tekniklerinin modernize edilip yumuşatılmasıyla günümüzde tüm dünyada müsabık bir spor olarak yapılmaktadır.

Japonya Kendo Federasyonu’nun (AJKF) 1975 yılında yayınladığı bildiride belirttiği gibi, Kendo kavramı “geleneksel Japon kılıcı katanayı kullanma prensipleri dogrultusunda insan karakterini (tabiatını) kontrol altına alma“ prensibine dayanan bir spordur.

 

 

Kendo çalışmanın amacı;

  • Ruh, Zihin ve Bedeni bir bütün haline getirmek.
  • Güçlü bir karakter (ruh) oluşmasını sağlamak.
  • Onur ve nezaket kavramını anlamak.
  • Samimiyet ve içtenlik duygusunu geliştirmek.
  • Kişisel gelişim için verimli çalışmaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişi, vatanını sever, kültür gelişimine katkıda bulunur ve insanlar arasında barış ve refahın hüküm sürmesi sağlamak için çalışır.

 

Kendo yapan kişilere kendōka veya kenshi (“kılıç kullanan kişi”) adı verilir.

Tüm dünyada 6 milyon kişi kendo yapmaktadır. Türkiye’de de çeşitli kulüplerde kendo eğitimi verilmektedir ve 2006 yılından bu yana Türkiye Kendo Şampiyonası düzenlenmektedir.

Temel Kendo çalışmaları, bireysel hareketler ve eşli çalışmalar olarak yapılabilir. Bireysel hareketler, boşluğa veya cansız bir hedefe kılıç hamleleri yapılarak çalışılır. Eşli çalışmalar, karşılıklı belirli hedef noktalara yapılan hamleler ve karşı hamlelerden oluşan kılıç tekniklerini içerir.

Kendo’da müsabakalar olmasına rağmen çalışmaların ağırlığı müsabakada değildir. Kendo’nun, kişinin rakibinden ziyade kendisini yenmesi, ruhunu aklını ve bedenini geliştirmesi için yapılmasıdır.